Antikoncepce pro Tebe

Doporučení k předpisu postkoitální kontracepce

1 Definice

Postkoitální kontracepce (intercepce) jsou metody zábrany početí po pohlavním styku, užité dříve než došlo k nidaci případně oplozeného vejce. Hormonální metody lze použít zpravidla do 72 hodin po koitu, nitroděložní tělísko do 120 hodin po koitu.

2 Metody postkoitální kontracepce

Hormonální metody1

 1. Levonorgestrel 2× 0,75 mg po 12 hodinách. Lze aplikovat nejpozději do 72 hodin po koitu.
 2. Yuzpeho metoda: etinylestradiol 100 µg a levonorgestrel 500 µg po 12 hodinách. Lze aplikovat nejpozději do 72 hodin po koitu.
 3. Levonorgestrel 0,75 mg jednorázově. Lze aplikovat nejpozději do 1 hodiny po koitu.

Nitroděložní tělísko

Zavedení nitroděložního tělíska (IUD) s mědí.2 Lze aplikovat nejpozději do 120 hodin po koitu.

3 Použití postkoitální kontracepce

Postkoitální kontracepce je vhodná k prevenci otěhotnění po náhodném nechráněném styku, po selhání jiné metody kontracepce (např. bariérové) nebo po znásilnění. Lze ji použít i jako kontracepční metodu při ojedinělém plánovaném pohlavním styku. Metoda není vhodná jako pravidelná kontracepce.

4 Kontraindikace

A) Hormonální metody

Absolutní kontraindikace

Není žádná absolutní kontraindikace hormonálních metod postkoitální kontracepce.

Relativní kontraindikace
 1. Hormonálně dependentní nádory.
 2. Závažné nemoci jater.
 3. Velmi vysoké riziko hluboké žilní trombózy nebo tromboembolie.
 4. Nevysvětlitelná migréna.
 5. Současná terapie antibiotiky, antiepileptiky, případně jinými přípravky, které zvyšují aktivitu jaterních enzymů.3

V přítomnosti relativních kontraindikací dáváme přednost podání levonorgestrelu.

B) IUD

Absolutní kontraindikace
 1. Anatomické poměry znemožňující zavedení tělíska.
 2. Vrozené vady dělohy.
 3. Morbus Wilson.
 4. Alergie na měď.
 5. Nevysvětlitelné krvácení z dělohy, zvláště u starší ženy.
Relativní kontraindikace
 1. Zvýšené riziko pánevního zánětu (např. promiskuitní ženy, přítomnost zánětu pochvy).
 2. Velká myomatózní děloha.
 3. Terapie imunosupresivy.
 4. Cervikální dysplázie.
 5. Poruchy krevní srážlivosti se zvýšeným krvácením.

5 Vedlejší účinky postkoitální kontracepce

Hormonální metody

Vedlejší účinky (napětí prsů, nauzea,4 bolesti hlavy, bolesti břicha, závratě, únava) nevyžadují terapii. Krvácení dříve než v termínu předpokládané menstruace je časté a terapii nevyžaduje. Pokud se krvácení neobjeví nejpozději v termínu předpokládané menstruace nebo do 14 dnů po použití metody, je indikováno provedení těhotenského testu.

IUD

Vedlejší účinky se neliší od IUD zavedeného obvyklým způsobem.

6 Postup při zavedení postkoitální kontracepce

 1. Anamnéza zaměřená na možné kontraindikace metody a na dřívější použití postkoitální kontracepce.
 2. Poučení ženy o moderních antikoncepčních metodách (kombinovaná hormonální kontracepce, gestagenní kontracepce, nitroděložní kontracepce), o možnosti opakování postkoitální kontracepce a o riziku selhání metody.5
 3. Poučení o možnosti nepravidelného krvácení a o nutnosti provedení těhotenského testu při nedostavení se menstruace.
 4. Hormonální metody je nutno zahájit co nejdříve po nechráněném koitu, nejpozději do 72 hodin.
 5. IUD je nutno zavést co nejdříve po nechráněném koitu, nejpozději do 120 hodin. Jednorázové podání antibiotika a dezinfekce čípku před zavedením jsou velmi vhodné.6

7 Opakování metody

Hormonální metody postkoitální kontracepce se nehodí pro opakované použití. Je možno je opakovat nejvýše jednou za měsíc.7 Podání levonorgestrelu v jedné dávce 0,75 mg do 1 hodiny po koitu lze opakovat nejvýše jednou za týden. IUD zavedené jako postkoitální kontracepci lze ponechat in situ po dobu 5 let. Další kontroly se neliší od IUD zavedeného standardním způsobem.

8 Otěhotnění po selhání postkoitální kontracepce

Dojde-li k otěhotnění, riziko pro plod není zvýšeno.8 Došlo-li k otěhotnění po zavedení IUD, je vhodná extrakce tělíska.

Poznámky

1 Další možnosti se v klinické praxi uplatňují výjimečně: danazol 2× 600 mg po 12 hodinách; mifepriston 600 mg jednorázově; etinylestradiol 5 mg denně po dobu 5 dnů. Tyto metody lze použít do 72 hodin po koitu.

2 Zavedení tělíska obsahujího levonorgestrel (LNG-IUS) v této indikaci výrobce nedoporučuje.

3 V těchto případech může být zvýšeno riziko selhání metody.

4 Případně zvracení, což může zvýšit riziko selhání metody.

5 Spolehlivost postkoitální kontracepce uvádějí různé prameny v rozmezí 75–100 %. Při selhání metody je zvýšené riziko mimoděložního těhotenství.

6 Antibiotikum by mělo být účinné proti Chlamydia trachomatis a Neisseria gonorrhoeae, vhodné jsou např. přípravky tetracyklinové nebo makrolidové řady.

7 S opakováním metody nabývají na významu relativní kontraindikace.

8 Selhání metody není zdravotní indikací k umělému přerušení těhotenství.